JMHF

Företaget har en bred verksamhet och spetskunskap inom kyl- och värmeanläggningsområdet.

Vi bedriver till största delen kylentreprenader samt service och underhåll av kylaggregat.

Vi är verksamma inom hela Skåne.

Inom vår verksamhet inryms även projektering samt energioptimering av såväl nya som befintliga värmepumpar, kylanläggningar och datakylanläggningar.

•Vi erbjuder snabb hjälp vid akuta problem, tillhandahåller utbildning och ger förslag till förbättringar.

•Våra kunder finns i alla branscher från livs- och restaurangindustrin till den privata marknaden.

•Vårt huvudkontor och verkstad finns i Helsingborg

©2020 JMHF. All rights reserved